Giới Y Tế Công Giáo TGP SG

Thư mời Tĩnh tâm Mùa Vọng - Giới Y tế Công giáo

Kính mời giới Y tế Công giáo tham dự tĩnh tâm vào Chúa Nhật 06-12-2015, từ 07g30 đến 14g00, tại Học viện Phanxicô, 42 Đình Phong Phú, Quận 9, Tp.HCM.

Giới Y tế Công giáo TGP: Thư mời tĩnh tâm mùa Vọng

Kính mời đến tham dự buổi “Tĩnh tâm mùa Vọng”. Thời gian từ 8g00 – 12g00 Chúa nhật 11-12-2011 tại Tòa Tổng Giám Mục 180 Nguyễn Đình Chiểu Q.3.

Giới Y tế Công giáo TGP. TPHCM: Tĩnh tâm Mùa Chay

Buổi tĩnh tâm Mùa Chay của Giới Y tế Công giáo TP.HCM bắt đầu lúc 9g30 – 15g00 Chúa nhật 10/04/2011 tại Tu viện dòng Thánh Phaolô.

Giới Y Tế Công Giáo: Mời tham dự họp mặt đầu năm

Giới YTCG trân trọng kính mời các Anh Chị Em Công Giáo đang công tác trong ngành y tế tham dự buổi gặp gỡ và Thánh Lễ để cùng hiệp thông chia sẻ...