Giới Y tế Công Giáo TGP

Giới Y tế Công giáo TGP: Thư mời tĩnh tâm Mùa Vọng 2017

Giới Y Tế Công giáo TGP sẽ tổ chức buổi tĩnh tâm Mùa Vọng & Giáng Sinh 2017 vào lúc 07g30 Chúa nhật, 10.12.2017 tại tu viện dòng Thánh Phaolô.