G. Trần Đức Anh OP - Vatican

Sứ điệp ĐTC nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân 11-2-2019

Trong Sứ điệp nhân ngày TG các bệnh nhân lần thứ 27, ĐTC đề cao tấm gương của Thánh Têrêsa Calcutta làm cho tình thương của Thiên Chúa đối với người nghèo và bệnh nhân trở nên hữu hình.

Tòa Thánh triệu tập Diễn Đàn giới trẻ quốc tế

Bộ giáo dân, gia đình và sự sống tổ chức một diễn đàn giới trẻ quốc tế tại Roma từ ngày 18 đến 22-6-2019 về việc đón nhận và tiếp tục hành trình Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ.

Đức Thánh Cha chia buồn về vụ khủng bố tại Ai Cập.

Trong niềm tin tưởng tất cả mọi người đã hoạt động để khắc phục bạo lực trong tình liên đới và an bình, ĐGH Phanxicô khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa trên Ai Cập và toàn dân.