G. Trần Đức Anh O.P. chuyển ngữ

Đức Thánh Cha cổ võ nền luân lý thương xót và có tinh thần truyền giáo

Học viện thánh Anphongso được Dòng Chúa Cứu Thế thành lập cách đây đúng 70 năm gần Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma.

Nữ tu cao tuổi nhất thế giới tròn 115 tuổi

Nữ tu cao tuổi nhất thế giới, André Randon, sẽ mừng sinh nhật thứ 115 vào ngày 11/02/2019 tới đây.

Toàn văn Sứ Điệp của ĐGH nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1-1-2019

Khi nền chính trị được thể hiện cụ thể qua việc khích lệ những người trẻ có tài và ơn gọi đòi được thực thi, thì hòa bình lan tỏa trong các lương tâm và trên các khuôn mặt.