EWTN

Video Giáo lý: "Em và Chúa Giêsu - Bí tích Rửa Tội"

 "Bí tích Rửa Tội" là video clip thứ hai của bộ "Em và Chúa Giêsu", một bộ video giáo lý tuyệt hay của EWTN đã được UBTTXH / HĐGMVN thêm phụ đề Việt ngữ.

Em và Chúa Giêsu - Truyền Tin

Xem Video