Dòng Camillô

Dòng Camillô Việt Nam: Thiệp mời Thánh lễ Vĩnh khấn

Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillô) sẽ tổ chức Thánh lễ Vĩnh khấn cho hai tu sĩ tại nhà thờ Đồng Tiến, giáo hạt Phú Thọ, vào lúc 09g00 thứ Bảy, ngày 15.7.2017.