Châu-Kiên-Long

Ngày 02/01: Thánh Basiliô cả và Thánh Grêgôriô Nazian, giám mục, tiến sĩ Hội thánh

Trong ngày lễ kính thánh Basiliô và thánh Grêgôriô hôm nay, Giáo Hội ca ngợi một đức tính sáng ngời mà các ngài đã nêu gương cho chúng ta. 

Ngày 08/08: Thánh Đaminh, linh mục

Ngài nghĩ rằng lời giảng dạy và cuộc sống theo tinh thần Phúc Âm chính là linh hồn của mọi hoạt động truyền giáo.

Ngày 16 tháng 7: Đức Bà núi Carmêlô

Thánh Kinh đã ca tụng vẻ đẹp của Carmêlô như là một ngọn núi thánh. Ngày 16.7.1251, Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Simon Cột, bề trên của dòng.

Thánh Romualđô, tu viện trưởng

Romualđô vào tu trong dòng Bênêđictô tại Classa. Tại dòng tu, Romualđô sống nhân đức và nên gương mẫu cho anh em trong dòng.