BVHH - Ban MV Đối thoại Liên tôn TGP

TTMV: Đón tiếp đoàn chư Tăng đến từ Thái Lan

Cuộc gặp gỡ và đạo đàm với ba vị chư Tăng Thái Lan đã diễn ra tại Trung Tâm Mục vụ TGP vào lúc 15g ngày 12.12.2016.

Buổi tọa đàm "Ngày hòa hợp tôn giáo toàn cầu"

Buổi tọa đàm đã kết trái thành tâm niệm nơi tham dự viên là: (1) Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa các đại diện tôn giáo mang lại sự hiểu biết lẫn nhau và làm phong phú cho nhau (2) Đời sống tâm linh không mâu thuẫn với khoa học và thực sự cần thiết cho tín đồ các tôn giáo lẫn cộng đồng xã hội...

Giáng sinh Hòa bình

Sáng ngày 24.12.2013, Ban MVĐTLT đã tham dự ngày hội GIÁNG SINH HÒA BÌNH trên tinh thần “Ngày liên giao hành đạo" giữa bổn đạo với quý Hội thánh, Thánh hội, Cơ quan đạo, Thánh thất, Thánh tịnh trong Đại Đạo và quý Thánh sở tôn giáo bạn, do Thánh thất Bàu Sen tổ chức.