BPT ĐCV SG

Mẫu cầu nguyện 51: Chúa Nhật 28 thường niên, năm A

Vì yêu thương, Thiên Chúa mời gọi dân Do Thái dự tiệc Nước Trời, nhưng nhiều người đã từ chối vì chuộng những giá trị trần gian hơn.

Đại Chủng Viện: Mẫu Cầu Nguyện 50 (Chúa Nhật tuần 27 thường niên)

Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ nhân loại, nên đã sai Con của Người là Đức Giêsu xuống thế làm người, nhưng nhân loại đã chối từ Ngài, đã kết án tử cho Ngài.