Ban MVPT

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 6 TN - C

Với thánh Phaolô,  sự phục sinh của Đức Kitô là sự kiện trung tâm của niềm tin Kitô hữu: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (c.20).

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật tuần 5 Thường Niên - C

Các bài đọc lời Chúa hôm nay làm nổi bật các khía cạnh căn bản của ơn gọi làm môn đệ Chúa. Mỗi câu chuyện có những nét đặc thù, trong những hoàn cảnh khác nhau