Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn TGP. Tp.HCM

Hội ngộ Liên tôn 2017 - Đồng tâm kiến tạo nhân hoà

Năm nay, 2017, ngày Hội Ngộ Liên Tôn đã quy tụ được nhiều thành phần tham dự đáng để Ban Tổ Chức vui mừng và cảm thấy được khích lệ rất lớn...