Ban Giáo Lý |

Ban Giáo Lý

Báo cáo Năm Đức Tin: Ban Giáo lý

Hằng tuần, đào tạo giáo lý viên tại 3 cơ sở Saigon, An Nhơn (Xóm Mới) và Tam Hải (Thủ Đức). Phối hợp với các ban giáo lý giáo phận để soạn giáo lý hỏi thưa 

Chương trình đào tạo GLV năm học 2010 - 2011

Ban Giáo Lý tổng giáo phận thông báo: Chương trình đào tạo giáo lý viên cấp I - Khóa II và cấp II - khóa I năm học 2010 - 2011