Bai: Văn Chiến & Ảnh: Media MVTT Sài Gòn

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thánh lễ trao ban tác vụ Phó tế 2017

Thánh lễ Truyền chức Phó tế cho 15 thầy thuộc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và 2 thầy thuộc dòng Thánh Gia Việt Nam, được cử hành vào sáng 30/5/2017