Bai & Ảnh: Văn Chung

Giáo xứ Thánh Cẩm: Đón nhận Tân tòng

Vào lúc 16g00 Chúa nhật 08.7.2018, Thánh lễ ban các bí tích Khai tâm cho 20 anh chị em dự tòng tại giáo xứ Thánh Cẩm, giáo hạt Thủ Thiêm diễn ra rất trọng thể.