Bai & Ảnh: An Duy |

Bai & Ảnh: An Duy

Giới trẻ giáo hạt Xóm Mới: Khai giảng các lớp học khóa XIV

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo hạt  Xóm Mới đã Khai giảng các lớp học miễn phí Khóa XIV vào lúc 19g30 thứ Ba, ngày 02/01/2018 tại nhà thờ giáo xứ Hoàng Mai.