Bùi Thị Kim Vân

Giáo xứ Sao Mai: Cầu cho ơn thiên triệu

Hôm nay là Lễ Chúa Chiên Lành, xin cộng đoàn cùng hiệp thông để cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ.Đó là lời của LM Giuse Vũ Quang Trường trong Thánh lễ Chúa Chiên Lành...

Hiệp hội Thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại: Mừng bổn mạng

"Xin Chúa ban ơn hoán cải cho tất cả chúng ta, nhờ Thánh Phaolô nâng đỡ để chúng ta biết ăn năn sám hối, trở về với Chúa một cách chân thành như thánh nhân”.

Gx. Sao Mai - Chí Hòa: Mừng bổn mạng cha chánh xứ

“Tinh thần chiếu sáng khắp nơi. Lời Chúa chiếu tỏa xuống mọi người. Thánh Tổ phụ Đa Minh đã thành lập dòng và được mừng kính hôm nay”.