Bùi Thị Kim Vân

Gx. Sao Mai - Chí Hòa: Mừng bổn mạng cha chánh xứ

“Tinh thần chiếu sáng khắp nơi. Lời Chúa chiếu tỏa xuống mọi người. Thánh Tổ phụ Đa Minh đã thành lập dòng và được mừng kính hôm nay”.