Bài: WHĐ

Giới thiệu sách: Những người đánh thức bình minh

Những bài viết này nhằm giới thiệu những nỗ lực lớn của những người, qua hoạt động sáng tạo, nghiên cứu, lý luận, biểu diễn... đã đưa ra một thông điệp chung: mời gọi mọi người hãy tiến đến sự thật và vun đắp cái đẹp.

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Lima

Anh chị em Peru thân mến, anh chị em có bao nhiêu lý do để hy vọng, tôi đả thấy và đã động chạm đến được trong những ngày này. Hãy bảo tồn niềm hy vọng.

Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh đến Hà Nội

Cuối lễ, Đức Ông Antoine Camilleri đã bày tỏ lòng vui mừng vì được đồng tế trong Thánh lễ cũng như được chứng kiến đời sống đức tin sống động của cộng đoàn.

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Bangladesh: Gặp gỡ giới trẻ

Hoạt động cuối cùng của ĐTC trong chuyến tông du tại Myanmar và Bangladesh, là gặp gỡ giới trẻ tại Học viện Đức Bà ở thành phố Dhaka, Bangladesh.