Bài: Việt Phương & Ảnh: Bích Tân

Doanh nhân Công giáo: Lãnh đạo - lắng nghe và đồng hành

“Lãnh đạo: Lắng nghe và đồng hành” là đề tài do linh mục Giuse Nguyễn Văn Quang - Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam - Mongolia trình bày.