Bài: Việt Phương & Ảnh: Đức Nguyễn

Học viện Liên dòng nữ: Bế giảng năm học 2017-2018

Thánh lễ bế giảng Khóa Thần học Liên dòng nữ năm học 2017 - 2018 được tổ chức vào lúc 8g30 ngày 25.5.2018, tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn thuộc TTMV TGP SG.