Bài viết & Hình ảnh: Hữu Lễ

Giáo xứ Đắc Lộ: Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Phêrô Trần Vinh Danh

Cha Phêrô Danh chia sẻ: Nhân vô thập toàn, sau nguyên tội, trừ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, đã là người, ai cũng có những lỗi lầm, thiếu sót.