Bài: Vũ Nga & Ảnh: Tiến Hương

Ban Chăm sóc bệnh nhân Liên giáo xứ: Ngày truyền thống 2018

Thầy Đaminh Trần Ngọc Nam, phụ trách giảng huấn, cũng chia sẻ những kinh nghiệm về linh đạo mà các thành viên cần phải có là việc Nên Thánh.