Bài: Vũ Đỗ Hoàng Tuấn & Ảnh: Nguyễn Văn Giang

Đồng hương Phát Diệm tại miền Nam họp mặt lần IX

Khoảng 600 người con xa quê đã quy tụ tại nhà thờ Phát Diệm trong ngày họp mặt 30.04.2016 tại TP.HCM với chủ đề: “Lời giải đáp của Tin Mừng Lòng Thương xót”.