Bài: Vĩnh Thân

Giáo xứ Vĩnh Hoà: Chuyên đề "Kỹ năng sống"

Giúp ta nhận ra trong cuộc sống cần có sự kết hiệp: kết hiệp với mọi người trong tương giao, kết hiệp với Thiên Chúa trong đức tin. 

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mùa Hồng Ân

Ăn chay, hãm mình không phải là tỏ ra sầu não mà là vui mừng, hân hoan vì đây là thời Thiên Chúa thi ân “còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm”.