Bài: Văn Phượng & Ảnh: Ngọc Xương

Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Tĩnh huấn mùa Chay 2017

“Hãy can đảm sám hối, can đảm nhận diện ra những sự bất trung của mình đối với Thiên Chúa để ăn năn sám hối quay trở về với Ngài, nỗ lực hơn nữa trong việc sống và thực thi Tin Mừng của Chúa.”