Bài: Văn Minh & Ảnh: Vĩnh Thân

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Mônica – bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, diễn ra lúc 17g00 thứ Sáu ngày 31.08.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hòa

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ kính Đức Mẹ Fatima

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima, và nghi thức tuyên hứa của Tân Ban Chấp hành hội CBMCG giáo xứ Vĩnh Hòa nhiệm kỳ (2018–2022) diễn ra lúc 12g00 thứ Hai ngày 13.08.2018.  

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Thánh Đa Minh

Cha Martinô Nguyễn Đức Trọng chủ tế thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Đa Minh – bổn mạng của giáo họ Đa Minh giáo xứ Vĩnh Hòa - diễn ra lúc 17g30 thứ Tư ngày 08.08.2018.    

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng cha xứ và Ban Tự Nguyện

Thánh lễ mừng kính hai Thánh Gioakim và Anna, bổn mạng cha xứ Gioakim Lê Hậu Hán và Ban Tự Nguyện giáo xứ Vĩnh Hòa, được cử hành lúc 18g00 ngày 26.07.2018.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Hội Dòng Ba Cát Minh mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ núi Cát Minh - bổn mạng của Hội Dòng Ba Cát Minh giáo xứ Vĩnh Hòa - diễn ra lúc 17g30 thứ Hai, ngày 16.07.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.  

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đón nhận Tân tòng

Thánh lễ ban bí tích Khai tâm cho 15 anh chị dự tòng và 2 chị lãnh nhận bí tích Thêm Sức sau khi hoàn thành khóa học, diễn ra lúc 17g00 ngày 30.6.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Tân linh mục Martinô Nguyễn Đức Trọng dâng lễ tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Martinô Nguyễn Đức Trọng đã diễn ra lúc 9g00 sáng thứ Bảy, ngày 09.06.2018 tại giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm và ca đoàn Thánh Tâm - giáo xứ Vĩnh Hòa, diễn ra lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 08.06.2018,

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng Ban Thừa Tác viên Thánh Thể

Thánh lễ Mình và Máu Chúa Kitô - bổn mạng của Ban Thừa Tác viên Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hòa - diễn ra lúc 17g30 Chúa nhật 03.06.2018.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

Cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, đã chủ sự Thánh lễ cho 45 em thiếu nhi lần đầu tiên được rước Mình và Máu Chúa Kitô.