Bài: Văn Minh & Ảnh: Vĩnh Thân

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Hội Dòng Ba Cát Minh mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ núi Cát Minh - bổn mạng của Hội Dòng Ba Cát Minh giáo xứ Vĩnh Hòa - diễn ra lúc 17g30 thứ Hai, ngày 16.07.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.  

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đón nhận Tân tòng

Thánh lễ ban bí tích Khai tâm cho 15 anh chị dự tòng và 2 chị lãnh nhận bí tích Thêm Sức sau khi hoàn thành khóa học, diễn ra lúc 17g00 ngày 30.6.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hòa.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Tân linh mục Martinô Nguyễn Đức Trọng dâng lễ tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Martinô Nguyễn Đức Trọng đã diễn ra lúc 9g00 sáng thứ Bảy, ngày 09.06.2018 tại giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm và ca đoàn Thánh Tâm - giáo xứ Vĩnh Hòa, diễn ra lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 08.06.2018,

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng bổn mạng Ban Thừa Tác viên Thánh Thể

Thánh lễ Mình và Máu Chúa Kitô - bổn mạng của Ban Thừa Tác viên Thánh Thể giáo xứ Vĩnh Hòa - diễn ra lúc 17g30 Chúa nhật 03.06.2018.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

Cha Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa, đã chủ sự Thánh lễ cho 45 em thiếu nhi lần đầu tiên được rước Mình và Máu Chúa Kitô.

Gx. Vĩnh Hòa: Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01.06, vào lúc 8g00 sáng thứ Sáu ngày 01.06.2018, tại giáo xứ Vĩnh Hòa, đoàn Thiếu nhi Thánh Thể đã tổ chức ngày Hội thao cho các em.

Giáo xứ Bắc Hà: Kỷ niệm 46 năm linh mục cha sở Anphongsô Hoàng Ngọc Bao

Giáo xứ Bắc Hà dẵ long trọng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 46 năm Linh mục cha chánh xứ lúc 17g00 thứ Bảy ngày 28.04.2018 tại nhà thờ Bắc Hà.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Ca đoàn Truyền Tin mừng bổn mạng

Thánh lễ Truyền Tin cho Đức Maria, bổn mạng của ca đoàn Truyền Tin giáo xứ Vĩnh Hòa được cử hành lúc 17g30 ngày 09.4.2018 tại nhà thờ Vĩnh Hoà.

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đêm canh thức Phục Sinh 2018

Cha Gioakim Lê Hậu Hán đã chủ sự Thánh lễ đêm canh thức mừng Chúa Phục sinh, diễn ra lúc 18g00 thứ Bảy ngày 31.03.2018, tại  nhà thờ Vĩnh Hoà.