Bài: Văn Minh - Ảnh: Truyền thông Phú Thọ.

Giáo Xứ Tân Phước: Mừng bổn mạng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Bình an và hạnh phúc là ước mơ của mọi người sống trên trái đất này, nó không chỉ dừng lại ở vật chất hay là quyền lực của trần thế, ....