Bài: Văn Chiến & Ảnh: Vĩnh Thân-Đức Hoàng

Thánh lễ an táng cha giáo Giuse Maria Đỗ Đình Ánh

Thánh lễ an táng cha giáo Giuse Maria Đỗ Đình Ánh, được cử hành vào lúc 06g30 ngày 03.5.2017 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.