Bài: Văn Chiến & Ảnh: Phạm Giang-Kim Thành

Giáo xứ Hợp An: Thánh lễ Đưa chân Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ đưa chân Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, được cử hành lúc 10g30 thứ Tư, ngày 07.3.2018 tại nhà thờ giáo xứ Hợp An, giáo hạt Xóm Mới.