Bài: Văn Chiến & Ảnh: Nhĩ Thuận

Mừng bổn mạng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng của ngài lúc 06g00 ngày 29.6.2017 tại ngôi nhà cổ trong Toà TGM.