Bài: Văn Chiến & Ảnh: Minh Phong

Đức cha phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Dâng lễ tạ ơn 1 năm Giám mục

Đức cha phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã hiệp Thánh lễ tạ ơn 1 năm Giám mục của ngài, được cử hành lúc 06g00 ngày 04.8.2017 tại ngôi nhà nguyện cổ trong Toà Tổng Giám mục.

Thánh lễ Tạ ơn: Thiết lập giáo xứ Thánh Gioan Phaolô II

Thánh lễ Tạ ơn thiết lập giáo xứ Thánh Gioan Phaolô II và nghi thức nhậm chức của cha chính xứ Vincentê Nguyễn Đức Dũng, được cử hành trọng thể lúc 16g00 ngày 20/07/2014.