Bài: Văn Chiến & Ảnh: Hải Vân - Vũ Quang

Lễ giỗ 100 ngày cha Giuse Maria Đỗ Đình Ánh

Thánh lễ giỗ 100 ngày cha giáo Giuse Maria Đỗ Đinh Ánh, được cử hành lúc 10g00 ngày 29.7.2017 tại Nghĩa trang giáo xứ Trung Chánh.