Bài: Văn Chiến & Ảnh: An Duy

Giáo hạt Xóm Mới: Xuân Hiệp Nhất

Thánh lễ tạ ơn cuối năm của giáo hạt Xóm Mới, diễn ra lúc 10g00 ngày 26.01.2019 (21 Tết Kỷ Hợi) tại nhà thờ giáo xứ Hà Đông.