Bài và ảnh: Truyền thông Gx. Bình An Thượng

Giáo xứ Bình An Thượng: Xuân Mậu Tuất 2018

Giáo xứ năm nay trang hoàng thật đẹp đón Tết. Bước vào cổng, mọi người sẽ thấy ngay dòng chữ “Xuân An Bình” và câu đối hai bên.