Bài và Ảnh: Trần Thị Nhan

Giáo xứ Chợ Quán: Trao ban các bí tích Khai tâm

“Hôm nay, xin cộng đoàn cầu nguyện cho các dự tòng sắp lãnh nhận 3 bí tích Khai tâm được sống xứng đáng làm con cái Chúa trong Hội Thánh”. 

Giáo chức Công Giáo: Gặp gỡ tháng 9-2013

Sáng Chúa nhật 1/9/2013, tại Nhà Truyền Thống thuộc TTMV Tổng Giáo phận Sàigòn, hơn 20 giáo chức đã họp mặt dưới sự hướng dẫn của linh mục đồng hành Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Trung tâm Mục vụ.