Bài và Ảnh: Giuse Quý Nguyễn.

Giáo xứ Long Bình: 60 năm Hồng Ân hành trình đức Tin.

Thánh Lễ Kỷ niệm 60 năm hành trình Đức Tin của giáo xứ Long Bình vào  lúc 9g00 sáng thứ Ba ngày 01/01/2019 do Đức Cha Giám Quàn Tông Tòa Đỗ Mạnh Hùng Chủ Tế.