Bài và ảnh : GB.Đức Hoàng

Doanh nhân Công giáo: Sinh hoạt tháng 04.2017

"Bình an đích thực anh em sẽ nhận lấy là bình an của Thánh Thần Thiên Chúa mà Chúa ban cho". Linh mục chủ tế Giuse Tạ Huy Hoàng đã chia sẻ như trên trong Thánh lễ giới Doanh nhân Công giáo