Bài: Tuyết Nhung & Ảnh: Vĩnh Thân

Thanh Sinh Công Sài Gòn: Mừng bổn mạng

Lúc 8g30 ngày Chúa Nhật 23/11/2014, Thánh lễ mừng bổn mạng của Liên đoàn Thanh Sinh Công (TSC) Sài Gòn, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Hội thảo về tài liệu “Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc”

Vào lúc 8g00 ngày 06/09/2014, buổi hội thảo về tài liệu "Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc" đã được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Thánh lễ Bế giảng lớp thần học hè Liên tu sĩ

Sáng ngày 31/07/2014, tại Trung tâm Mục vụ TGP, Ban Điều hành Liên tu sĩ TGP TPHCM đã tổ chức cho 81 học viên ra trường và dâng Thánh lễ bế giảng lớp thần học hè cho các học viên.