Bài: Tuyết Nhung & Ảnh: Trung Trực

Giáo xứ Tân Đông: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

Ngày 18.06.2017, nhân ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa, 191 em thiếu nhi giáo xứ Tân Đông được rước Chúa lần đầu. Thánh lễ cử hành lúc 7g30  do cha sở Phêrô chủ tế, thầy phó tế phụ bàn thánh.

Giáo xứ Tân Đông: Cử hành Tam Nhật Thánh

Giáo xứ Tân Đông đã cử hành các nghi thức Tam Nhật Thánh thật sốt sắng và trang nghiêm, giúp cộng đoàn cảm nhận một cách sâu sắc hơn về Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô.

Giáo xứ Tân Đông: Tĩnh tâm mùa Chay

Giáo xứ Tân Đông đã tổ chức tĩnh tâm cho người lớn ba ngày vào lúc 17g30 ngày 20, 21 và 22.3.2017, do cha Gioan Maria Nguyễn Thiên Khải, CMC giảng phòng.

Giáo xứ Tân Đông: Xuân Hồng Ân

Lời Chúa “Thiên Chúa muốn, chúng ta là những người hạnh phúc” (x. Mt 5,1-10) đã được linh mục chánh xứ Tân Đông chia sẻ trong Thánh lễ Giao thừa được cử hành lúc 21g00 ngày 27.01.2017.

Gx. Tân Đông: Mừng Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Giáo xứ Tân Đông đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - bổn mạng giáo khu II - vào lúc 18g00 ngày 08/12/2016.

Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô: Thánh lễ tuyên khấn

Thánh lễ ttuyên khấn của các ứng sinh Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô được cử hành trọng thể lúc 9g00 ngày 03/10/2016 tại giáo xứ Tân Đông.

Giáo xứ Tân Đông: Mừng bổn mạng nhóm Thiện Chí

Giáo xứ Tân Đông đã long trọng mừng kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Grabriel, Raphael - bổn mạng nhóm Thiện Chí - vào lúc 18g00 ngày 29.9.2016.

Giáo xứ Tân Đông: Đón cha tân chánh xứ

Thánh lễ nhậm chức chánh xứ Tân Đông của Cha Phêrô Phan Khắc Triển, được tổ chức lúc 10g ngày 27.8.2016 tại nhà thờ giáo xứ Tân Đông.

Giáo xứ Tân Đông: Kỷ niệm 15 năm linh mục cha xứ

Giáo xứ Tân Đông đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 15 linh mục cha chánh xứ vào lúc 17g30 ngày 30/06/2016 tại nhà thờ giáo xứ Tân Đông.

Giáo xứ Tân Đông: Mừng bổn mạng Huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh

Huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh giáo xứ Tân Đông đã hân hoan mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng huynh đoàn vào lúc 17g30 ngày 29-6-2016 tại nhà thờ giáo xứ Tân Đông.