Bài: Tuyến Nhung & Ảnh: Trung Trực

Giáo xứ Tân Đông: Mừng đón Chúa Xuân

Cha Phêrô Phan Khắc Triển, chánh xứ giáo xứ Tân Đông đã chủ sự Thánh lễ giao thừa diễn ra lúc 21g00 ngày 04.02.2019 (30 Tết) tại nhà thờ Tân Đông.

Giáo xứ Tân Đông: Lễ giỗ Cha cố Inhaxio

Lúc 9g30 ngày 05/11/2012 tại Giáo xứ Tân Đông, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Cha đại diện Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Cha Hạt trưởng Hạt Hóc Môn cùng 21 cha, đa số là con linh tông và học trò của Cha Cố Inhaxiô Mai Xuân Hậu, đã cùng cử hành lễ đồng tế giỗ 4 năm Cha Cố Inhaxiô.