Bài: Trần Thị Nhan - Văn Chiến & Ảnh: Nguyễn Đức

Giáo chức, sinh viên, học sinh TGP: Khai giảng năm học 2017-2018

Nhóm Giáo chức Công Giáo và Thanh Sinh Công TGP Sàigòn đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018 lúc 08g00 Chúa nhật 24.9.2017, tại nhà thờ giáo xứ Trung Bắc.