Bài: Trần Thị Nhan & Ảnh: Trần Đức Hoàng

Phong trào Cursillo Sàigòn: Mừng lễ bổn mạng

Phong trào Cursillo là một trong 30 đoàn thể tông đồ của giáo phận. Mục tiêu của Phong trào là phúc âm hóa môi trường. Để làm được việc này, mỗi Cursillista  phải chú ý rèn luyện 3 điểm: hồn tông đồ - phải gặp được Chúa Giêsu phục sinh để được Chúa biến đổi, kỹ năng tông đồ, và  khéo léo trong cách ứng xử”.