Bài: Trường Sơn & Ảnh: Minh Phong - Vĩnh Thân

Thánh lễ an táng Đức Ông Phanxico Borgia Trần Văn Khả

Thánh lễ an táng Đức ông Phanxico Borgia Trần Văn Khả, được cử hành vào lúc 9g thứ Ba, ngày 21.11.2017 tại nhà thờ Vườn Xoài, Tổng Giáo phận Sài Gòn.