Bài: Trường Sơn

Đồng hương Đàn Giản: Hội ngộ Xuân Mậu Tuất

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức cha Phêrô đã viện dẫn cuộc di cư của bà con sau biến cố 1975 như hình ảnh các môn đệ được Chúa Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng khắp muôn nơi.