Bài: Tocngank1 & Ảnh: WGPSG

Thánh lễ Tạ ơn của Tân Giám mục phụ tá Louis

Đức tân Giám mục phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn, khi ngài cùng tám linh mục dâng Thánh lễ Tạ ơn tại Vương Cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn vào lúc 17g15 Chúa nhật 15.10.2017.

Bước tới năm Ngân khánh giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

Tầm nhìn đặc trưng của ĐHY là “tương giao hiệp thông”, đưa đến việc thúc đẩy toàn thể Dân Chúa tham gia vào hoạt động mục vụ của Giáo hội.