Bài: Tocngank1 & Ảnh: Nguyễn Xương - Vũ Quang

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót

Sự tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa chỉ có khi ta tin vững vàng ở bên cạnh Chúa, cho dù bão giông, cho dù cái chết đến cũng không nao núng.