Bài: Tocngank1 & Ảnh: Nguyễn Xương

Buổi gặp gỡ của Tiểu ban Giáo lý Dự Tòng

Buổi gặp gỡ anh chị em Giáo lý Dự Tòng thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn diễn ra lúc 8g00 thứ Bảy, ngày 10.09.2016, tại Nhà Truyền Thống của Trung tâm Mục vụ Sài Gòn.

Gặp gỡ Giáo lý viên Dự tòng lần 2

Dạy giáo lý - một trong các hình thức quan trọng của tác vụ Lời Chúa - phải đi từ trái tim đến trái tim, vì chỉ có trái tim mới dẫn đến hành động của đôi tay và đôi chân.