Bài: Tocngank1

Điểm lại các sự kiện trong tháng 11 năm 2017

ĐTC Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 15 Hồng Y và 137 Giám Mục qua đời trong 12 tháng qua, trong đó có 3 Giám Mục Việt Nam.

Giới Y tế Công giáo TGP: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Camillo De Lellis, bổn mạng Giới Y tế Công giáoTGP, được cử hành lúc 09g00 sáng Chúa nhật 23.7.2017, tại Nhà nguyện Dòng Thánh Phaolô.

Khai mạc Tuần lễ Giáo lý 2017

“Ngôi Lời đã đến cắm lều giữa chúng ta” (Ga 1,14) là câu Tin Mừng gợi hứng cho Tuần lễ Giáo lý 2017 với chủ đề "Giáo Dục Giới tính cho Thanh Thiếu Niên"

Điểm lại các sự kiện trong tháng 3 năm 2017

Giảng trong Thánh lễ Truyền Tin tại công viên Monza ĐTC đã nói: khi đối diện với biết bao hoàn cảnh đau thương, thì chúng ta vẫn chỉ là những khán giả đứng nhìn trời mong cho “mưa sẽ tạnh”.

Tổng giáo phận Sàigòn: Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương xót và kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, được cử hành lúc 17g30 Chúa nhật 13.11.2016, tại Nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn do ĐTGM Phaolô chủ tế.