Bài: Tiến Hương & Ảnh: Minh Thể

Nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn: Thánh lễ mừng bổn mạng Đức Tổng Giám mục

Thánh lễ mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô - bổn mạng Đức TGM Phaolô - được cử hành trọng thể lúc 17g30 ngày 29.6.2017, tại nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn.