Bài: Tiến Hương & Ảnh: Media TGPSG

Cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 51 tại Sài Gòn

Đức cha Phêrô đi vào nội dung sứ điệp ngày Thế giới TTXH 51, nhắc nhở mọi người hãy mang tâm thế hy vọng của Đức Kitô để nhìn con người và sự kiện.