Bài: Tóc ngắn & Ảnh: Minh Thể

ĐTGM Phaolô ban phép Thêm Sức cho 17 thiếu nhi cộng đồng Công giáo nói tiếng Anh

Đức cha đã ban bí tích Thêm Sức cho các thiếu nhi. Các em trong đồng phục trắng, tiến lên châm nến từ Nến Phục Sinh và quỳ xuống để nhận lãnh Chúa Thánh Thần.